Puigdemont, Catalunya i els Drets Humans

krls edelstein

El títol de ben segur que té un element agosarat i presumptuós. Malgrat això, no es pot descartar, d’entrada, que el President Carles Puigdemont i la causa que defensa estigui acumulant mèrits per esdevenir una mena d’icona mundial en matèria de defensa dels Drets Humans. Si més no, hi ha hagut i segueix havent-hi —i tot fa pensar que l’efecte s’intensificarà— una sèrie de senyals o símptomes que apunten cap a aquesta possibilitat. Lògicament, de confirmar-se aquesta rellevància pública de la causa, repercutirà en les adhesions internacionals que rebrà.

Continua llegint